• chinese health symbol

  De weerspiegeling glinstert licht,

  je warmte over zee,

  vanuit de Hemel,

  weerkaats naar mijn hart,

  wetend het heeft mij rust gebracht.

  Anne

MIJN NAAM IS ANNE NIEUWENHUIZEN,

Als medium fungeer ik als tussenpersoon tussen de spirituele wereld en de mensen,
de berichten die ik mag ontvangen zijn van Engelen en overledenen.

Zij brengen een van de mooiste geschenken; voor mij zijn dit de bloemen vanuit het Universum.
In het verwerkingsproces brengen zij de glimlach van ons hart terug.

Elk contact vanuit de andere wereld is en blijft voor mij heel fascinerend,
omdat ik niet weet waar het naar toe leidt, wat er gebeurt.

Mijn werk is een geschenk niet alleen voor de mens maar ook voor mijzelf.
Het laat mij zien hoe belangrijk het is om aan je persoonlijkheid te blijven werken.
In de loop van mijn leven heb ik geleerd wat belangrijk is wanneer een overledene door mij spreekt.
Dat het niet alleen belangrijk is om veel feiten en details uit zijn/haar leven door te geven,
maar vooral de liefde en de healing die hij/zij voor de nabestaande meebrengt.

De vraag die vaak aan mij wordt gesteld;
Is er leven na dit leven?

Ik heb in de loop van mijn leven en door mijn werk zoveel bewijzen gezien dat er leven na de dood is,
dat ik mijn ogen daar niet meer voor kan sluiten.
Door mijn eigen leefsituatie het afscheid nemen van mensen die voor mij zoveel betekenen
weet ik nu dat er eigenlijk geen dood is maar dat we gewoon doorgaan.

De wetenschap dat ze verder deel nemen aan ons leven,
stelt ons in staat met hun in ons hart verder te leven.
Het verdriet, angst en verlangen word dragelijker,
zij tonen ons liefdevol om door te gaan met ons leven en niet alleen te bestaan.

De boodschap die ik aan de wereld wil uitdragen is dat we niet meer bang hoeven te zijn voor de dood,
dat de dood geen afgescheidenheid is, maar dat we verder gaan naar een ander bewustzijnsniveau
met het uiteindelijke doel om in de hemel of op aarde ons weer te verenigen met de bron.